Läs mailet online.
Kvartalsbrev #1 2010 fån Re:Brand
VKNY STRATEGI FÖR MORGONTIDNINGEN
De traditionella mediehusen möter en helt ny konkurrens. De nya medierna äter de gamla mediernas kaka i bägge ändar. Såväl prenumerationer som annonsering viker, och även om intäkterna från den digitala annonseringen ökar så kompenserar det inte en bråkdel av det man tappar i dagspressannonseringen.
     Hur stöper man om sin verksamhet för den nya tiden? Och hur utvecklar man affärsmodell och produktportfölj för att skapa lönsamhet och tillväxt i det här tuffa läget? Detta är några frågor som Västerbottens-Kuriren, Norrlands ledande mediehus, vill ha svar på. I detta syfte har man anlitat oss på Re:Brand. En oerhört spännande uppgift och ett företag som har bestämt sig för att gå i framkanten för mediebranschens omvandling. Arbetet leds av oss, har koncernens VD Sture Bergman som ansvarig beställare och inbegriper en rad workshops i olika tvärfunktionella forum i organisationen.
     Lösningen? Ja, det vet vi förstås inte än. Men ett synsätt baserad på tydlig kundorientering och en genomtänkt varumärkesstrategi för hela portföljen kommer att vara viktiga delar. Är du nyfiken på att höra mer om vår syn på mediebranschens utmaningar får du gärna höra av dig.
linje
Place branding
Att arbeta med ett varumärke som är en plats är lite speciellt. Utmaningarna består bland annat i att hantera en situation där det inte finns någon varumärkesägare. Vem äger varumärket Umeå? Inte det kommunala Näringslivskontoret i alla fall. Heller inte turistbyrån. Platsvarumärket ägs lika mycket av invånarna, de lokala företagarna och alla andra aktörer som färgar upplevelsen och attraktionskraften i platsen. Umeå vill merDärutöver har man en sällsynt komplex målgruppsbild att hantera. Ofta är inflyttare, företagare, investerare och turister alla viktiga delmålgrupper. För att inte tala om de boende, som kanske utgör den viktigaste målgruppen av alla.
     I takt med att konkurrensen platser emellan hårdnat har varumärkesuppgiften blivit högaktuell för Sveriges kommuner och destinationer. Att analysera förutsättningarna på marknaden, utveckla och tydliggöra sina konkurrensfördelar och formulera sitt erbjudande har blivit en nödvändighet för att skapa tillväxt. Begreppet ”place branding” har vuxit fram. Denna disciplin kräver lite mer av de inblandade än det genomsnittliga varumärkesprojektet. Re:Brand har i några uppdrag gjort djupdykningar inom detta område och berättar gärna mer om du är intresserad. Arbetet med utveckling av plattform och tillväxtstrategi för varumärket Umeå var något av det mest spännande vi varit med om. Läs mer här.

Konsult sökes
Vi kan konstatera en stor efterfrågan på våra tjänster. Kanske är det vår speciella arbetsmodell. Eller vårt sätt att kombinera varumärkeskunnande med affärstänkande. Eller så har vi bara haft flyt. Oavsett vilket, söker vi nu förstärkning till bolaget. En senior partner, som kan hjälpa till att bygga företaget och generera ytterligare affärer. Helst med bakgrund från internationell managementkonsultbyrå och inriktning mot affärsstrategi. Vi söker en toppkraft och kommer att erbjuda delägarskap. En låda champagne utlovas i hittelön för tips som leder till avslut. Läs mer (under ”Senior Partner”).

Revenue management
Managementkonsultens profession har traditionellt haft fokus på kostnadssidan i verksamheten. Man har varit duktig på att hjälpa sina uppdragsgivare att rationalisera strukturer och processer och har effektiviserat deras verksamhet. RevenueRe:Brand är en annan sorts managementkonsult. Med bakgrund från marknadsföring, försäljning, innovation och affärsutveckling fokuserar vi på intäktssidan. Vi hjälper helt enkelt företag och organisationer att stärka intäktssidan i sin verksamhet, med varumärket som underliggande drivkraft. Vi kallar det ”revenue management”.
I huvudet på re:brand
Vår passion: tillväxt och lönsamhet
Vår bakgrund är från linjeorganisation, med positioner som produktchef, varumärkesansvarig, marknadsdirektör och VD. Detta innebär ett verksamhetsansvar, antingen ett delansvar eller ett övergripande ansvar för verksamhetens intäkter. När vi suttit i dessa roller har vi sett ett behov i marknaden. Av en konsult som tänker brett och affärsmässigt, med ett ledningsperspektiv. Men som är fokuserad på de faktorer som skapar intäkter. Som samtidigt är tydligt resultatorienterad och inte gömmer sig bakom halvmeterhöga rapportbuntar. Någon som kan bli ett bollplank till ledningen och hjälpa till att besvara frågor som: Hur optimerar vi vår produktportfölj? Vilken marknadsstrategi ska vi välja för att öka vår tillväxt nästa år? Hur kan vi förändra vår affärsmodell för att hantera den nya konkurrensen? Hur ska vi formulera kärnan i vårt varumärke för att få största möjliga genomslag på marknaden? Oerhört spännande frågor som ofta får alltför lite fokus i den pressade dagliga verksamheten.
     Till slut bestämde vi oss för att bli den konsulten själva. Resultatet är Re:Brand Strategy Advisors. Vi kommer med detta kvartalsbrev löpande rapportera hur vår resa ser ut. Och vilka spännande utmaningar vi möter längs vägen.
Peter Asplund VD

Kunden har ordet
Anna och Peter har på kort tid satt sig in i vår bransch. Deras analys visar vägen mot att skapa ett i grunden kundorienterat företag. Kul att jobba med proffs!
Sture Bergman
Sture Bergman,
VD Västerbottens-Kuriren
linje
Re:Brand är en managementkonsult som arbetar med strategi och ledarskap. Vi hjälper varumärkesdrivna företag och organisationer uppnå högre tillväxt och lönsamhet. Vår kompetens spänner över affärsutveckling, produktutveckling/innovation, marknadsföring och försäljning.

Det här nyhetsbrevet kommer ut ungefär fyra gånger per år. Vill man prenumerera gör man det lättast på vår web.

Kontakta mig
Re:Brand AB | Törnrosavägen 9 | 131 47 Nacka | Sweden | +46 - 708 - 50 59 72 | info@rebrand.se | www.rebrand.se


Vill du inte ha fler kvartalsbrev? Avprenumerera här.