Läs mailet online.
Kvartalsbrev #1 2010 fån Re:Brand
RE:BRAND GOES RETAIL
Clas Ohlson är ett anrikt svenskt företag baserat i Insjön i Dalarna. Med ursprung i postorderhandel har man de senaste åren transformerat sig till ett stort detaljhandelsföretag. Omsätter 6 miljarder, har Skandinavien som hemmamarknad och är noterat på Stockholmsbörsen.
VK     Re:Brand har fått det spännande uppdraget att leda marknadsarbetet i koncernen under en period och driva på den offensiva tillväxttakten. En viktig uppgift är att etablera effektivare arbetsformer – såväl internt som gentemot externa partners och mellan koncernhuvudkontor och de enskilda ländernas marknadsledningar. Samt att utveckla sortimentet och coacha de 35 medarbetarna i den centrala marknadsavdelningen. Stor utmaning ligger också i att fullfölja den satsning på den engelska marknaden som är inledd.
     Som de hemmafixare vi är tycker vi att det här är ett oerhört roligt uppdrag. Inte minst då det innebär en rejäl djupdykning in i retail-branschen. Det har väl inte undgått någon att detaljistledet är det led i förädlingskedjan som flyttat fram sina positioner rejält det senaste decenniet. En markant ökad förhandlingsstyrka gentemot leverantörsledet, drivet av ökade marginaler och volymer och av stärkta relationer med konsumentgrupperna. Innovativa retail-lösningar är i de flesta varukategorier minst lika viktiga som innovativa produkter.
     Håll ögonen öppna för fortsatta rapporter och glöm inte att titta in på din lokala Clas Ohlson-butik för att kolla in det nya butikskoncept som håller på att rullas ut.
linje
ANALYS FÖR MJÖLKBRANSCHEN
Mjölk, smör och ost är vad Svensk Mjölk arbetar med, och de gör det genom de tre verksamheterna Ostfrämjandet, Smörfrämjandet och Mjölkfrämjandet. Svensk Mjölk är en branschförening med inriktning på omvärldsspaning, analys och opiononsbildning.
     Nu har denna förening givit oss på Re:Brand en utmaning. Att se över varumärkesfrågan och analysera under vilken flagg främjandeverksamheten skall bedrivas. I uppgiften ingår att analysera vilka faktorer som påverkar och hur relationerna till målgrupperna ser ut. I grunden ligger en önskan att fokusera och effektivisera verksamheten.
     Just nu pågår ett digert arbete med att analysera svaren från researcharbetet. Och medan vi plöjer excel-ark får du passa på att njuta av våra goda svenska mejeriprodukter.

MEST KÄNDA PLATSVARUMÄRKET?
1976 var året då saker och ting skulle ändras. Då bestämde sig staden för att ta sig ur den ekonomiska krisen och göra något åt den snabbt ökande kriminaliteten. New York hade fått ett dåligt rykte och för att ta sig ur denna situation vände man sig till turistmålgruppen. Hela budgeten lades på en marknadsundersökning. Och man drog igång en process som till slut resulterade i den logotype vi alla känner till.
     I Love NYMen det som för de flesta betraktare ser ut att vara enbart en logga är mycket mer än så. I själva verket är det ett oerhört genomarbetat ”Place branding”-case. Ett av de många intressanta case vi stött på under vårt arbete med strategiutveckling för olika platser och destinationer.
     Varumärket New York gick grundligt tillväga. Värderingar formulerades, målgrupper segmenterades och varumärkesstrukturen utarbetades. Som med allt varumärkesbyggande handlar det om att både blicka inåt och identifiera sina unika styrkor. Och utåt, och identifiera målgruppsbehov och sin konkurrens.
     Plattformen som relanserades härom året är ett fantastiskt bevis på hur ett platsvarumärke kan engagera både sina invånare och besökare. 2008 hade New York 47 miljoner turister som spenderade 3 miljarder kr. Siffror som vuxit stadigt under 15 år. Ett mycket bra exempel på varumärkesdriven tillväxt.

Kunden har ordet
Re.Brand har sin starka kompetens inom varumärkesstrategi i kombination med en unik branschkännedom. Därför är de en idealisk konsult för Svensk Mjölk.
Joakim Larsson
Joakim Larsson, Verksamhetsansvarig Ost på Svensk Mjölk
I huvudet på re:brand
Varumärket är inte en marknadsfråga!
I vårt arbete har vi många kontakter med olika typer av företag och organisationer. En av de grundläggande frågorna som visar vilken typ av företag man har framför sig är hur man ser på varumärket. Ibland möter man inställningen att varumärket är något som marknadsavdelningen, eller en enskild marknadschef eller produktchef, skall ägna sig åt. Man lyfter då gärna fram de rent kommunikativa aspekterna av varumärket. Såsom reklam, logotyper och profilprogram.
     Eller så säger man att varumärket är något som skär tvärs över de flesta funktionerna i företaget. Som påverkar, och ska påverkas av, såväl HR och FoU, som affärsutveckling, försäljning och marknadsföring. Och att ansvaret för varumärkesstrategin därför ligger hos VD och ledningsgrupp.
     Detta brukar vara en bra indikation på graden av en organisations varumärkesmognad. Ju mer man ser varumärket som en prioriterad ledningsfråga ju större är förutsättningarna att få hög utväxling på sin varumärkesstrategi.
     Varumärket får aldrig bli ytlig make-up eller reduceras till enbart en kommunikationsfråga. Det är själva kärnan i företagets förhållningssätt till sin marknad och sin verksamhet. Vi vågar påstå att varumärket i de flesta branscher är, eller kan göras till, den motor som driver lönsamhet och tillväxt. Och behöver du hjälp med att trimma motorn vet du vart du ska vända dig. :-)
Peter Asplund VD

linje
Re:Brand är en managementkonsult som arbetar med strategi och ledarskap. Vi hjälper varumärkesdrivna företag och organisationer uppnå högre tillväxt och lönsamhet. Vår kompetens spänner över affärsutveckling, produktutveckling/innovation, marknadsföring och försäljning.

Det här nyhetsbrevet kommer ut ungefär fyra gånger per år. Vill man prenumerera gör man det lättast på vår web.

Kontakta mig
Re:Brand AB | Törnrosavägen 9 | 131 47 Nacka | Sweden | +46 - 708 - 50 59 72 | info@rebrand.se | www.rebrand.se


Vill du inte ha fler kvartalsbrev? Avprenumerera här.