Läs mailet online.
LuleåVARUMÄRKET LULEÅ FÅR HJÄLP
Re:Brand fortsätter att vinna uppdrag inom ”place branding”-området. Under sommaren vann vi Luleå Kommuns upphandling och fick uppgiften att hjälpa dem att ta fram sin varumärkesstrategi.
     Vilka är de grundläggande argumenten för att omgivningen ska intressera sig för platsen Luleå? Vilka är anledningarna till att de boende ska stanna kvar och förhoppningsvis trivas där de bor och arbetar? Och hur kan man skapa tillväxt? Det är frågor som projektet skall besvara. Det handlar om att identifiera vad som utgör kärnan i Luleå. Som plats och som varumärke.
     Vår roll i uppdraget är inte, som det ju sällan är, att komma in och berätta hur allt ligger till och vilken väg man bör välja. Utan istället att lägga upp processen, se till att rätt parter är delaktiga och ställa rätt frågor i rätt forum. Samt att följa upp och se till att resultatet dokumenteras på ett relevant och lättförståeligt sätt. Processledarskap kallar vi det.
     Arbetet har precis påbörjats och är inne i en intensiv researchfas. En komplett varumärkesplattform beräknas vara klar till årsskiftet.
linje
CLAS OHLSON FAS 1
I förra brevet berättade vi att Re:Brand fått i uppdrag att leda det internationella marknadsarbetet i Clas Ohlson. InsjönFörsta raketsteget är nu avverkat, i den trestegsraket som uppdraget består av. Fokus initialt har varit att göra en analys av problem och möjligheter. Att identifiera de insatser som stärker företagets konkurrenskraft på sikt. Och att sätta en tydlig grundstruktur för marknadsarbetet. Men också att göra några snabba punktinsatser av karaktären ”brandkårsutryckningar”. Att få ordning på reklamarbetet har varit en sådan insats. Att börja ta tag i den interna samordningen har varit en annan.
     Raketsteg nummer två har precis påbörjats. Det handlar om att arbeta ut tydligare arbetsformer och rollbeskrivningar för alla inblandade. För mellanchefer och medarbetare i koncernens marknadsavdelning, för lokala landsorganisationer och för externa byråpartners. Och att tydliggöra gränssnitt gentemot de övriga funktionerna i koncernen.
     Tredje steget utgörs av implementeringen. Att se till att organisationen har resurser, kompetens och motivation att genomföra de överenskomna förändringarna. Att få det hela att hända helt enkelt.
     Sammantaget en mycket spännande ledarutmaning. Och när väl SJ lyckas hålla tågen rullande är inte heller det idoga pendlandet genom ett sommarvackert landskap mellan Stockholm och Insjön något att klaga över.

ERICA STÄRKER UPP
Vi välkomnar Erica Löfstedt som förstärkning till Re:Brand. Hon kommer att arbeta Ericasom konsult med spetskompetens inom analysfrågor, inledningsvis i uppdraget för Luleå Kommun. Erica är civilekonom, med bakgrund som analysansvarig på Åhléns, som nordisk analyschef för mediebyrån MindShare, som kundansvarig på analysföretaget Zapera Quickwise och som kundansvarig på reklambyrån MRM.

BTH BYGGER FÖR TILLVÄXT
BTH Bygg är ett lite annorlunda byggföretag. Man har en uttalad etik-, och jämställdhetspolicy. Man har personliga utvecklingsplaner för alla medarbetare. Man har modern konst på kontorsväggarna. Sida vid sida med det senaste numret av vintidningen Livets Goda. Och man har bestämt sig för att arbeta långsiktigt med sitt varumärke. I detta syfte har man anlitat Re:Brand, som fått i uppgift att agera löpande strategiskt marknads-, och varumärkesstöd till styrelse och ledning.
     Vi på Re:Brand pratar ofta om att man bör ta ett helhetsperspektiv på varumärket.BTH Bygg Vilket inbegriper interna aspekter, som företagets kultur och värderingar. Såväl som externa aspekter, som erbjudandet och positioneringen gentemot konkurrenterna.
     I detta företag ligger stor vikt vid den interna aspekten. Man ser varumärket lika mycket som ett ledningsverktyg som ett marknadsföringsverktyg. BTH Bygg ser stärkandet av sitt varumärke som arbetsgivare som en av de viktigaste förutsättningarna för att kunna lyckas med sin offensiva tillväxtplan. ”Varumärkesdriven tillväxt”, är ju något av ledstjärna för oss på Re:Brand, och vi ser mycket fram emot att vara med och skapa stärkt framgång för detta bolag. Uppdraget startar i dagarna och löper på årsbasis.
I huvudet på re:brand
Högtryck i ekonomin – konsulterna jobbar över
Finanskris och lågkonjunktur känns som bortblåsta och framtidstron på marknaden är påtaglig. Undertecknad har fullt upp med att hantera pågående uppdrag och hinner knappt reflektera över tillvaron.
     Detta med att ha mycket att göra ska man ju akta sig för att klaga över. Dock är det ett dilemma med verksamheten som konsult. Det går inte att producera och lägga på lager. Arbetet måste utföras i realtid och per omgående. Det gör uppgiften att hålla någon slags jämn beläggning till en utmaning. I praktiken brukar det innebära att man som konsult antingen har för mycket att göra eller ingenting. Och det är klart – valet däremellan är lätt.
     Det som utmärker riktigt innovativa och framgångsrika konsulter är att man delvis hittat lösningar på detta dilemma. Genom att produktutveckla och ta fram förarbetade och välstrukturerade metoder, kan man spara mycket tid i genomförandet av varje nytt uppdrag. En väldefinierad och väldokumenterad metod ökar också arbetets tillförlitlighet och konsultens trovärdighet gentemot uppdragsgivaren. Det är en av de saker vi på Re:Brand försöker lägga tid på. När vi inte är fullt upptagna med våra kunduppdrag.
Peter Asplund VD

Kunden har ordet
Det strategiseminarium vi genomförde med Re:Brand under sommaren var mycket intressant, lärorikt och inspirerande. Vi ser det som början på ett långsiktigt arbete med mål och styrning i verksamheten.
Jon-Erik Egerszegi
Jon-Erik Egerszegi,
verksamhetschef på MediaCenter i Västerbotten
linje
Re:Brand är en managementkonsult som arbetar med strategi och ledarskap. Vi hjälper varumärkesdrivna företag och organisationer uppnå högre tillväxt och lönsamhet. Vår kompetens spänner över affärsutveckling, produktutveckling/innovation, marknadsföring och försäljning.

Det här nyhetsbrevet kommer ut ungefär fyra gånger per år. Vill man prenumerera gör man det lättast på vår web.

Kontakta mig
Re:Brand AB | Törnrosavägen 9 | 131 47 Nacka | Sweden | +46 - 708 - 50 59 72 | info@rebrand.se | www.rebrand.se


Vill du inte ha fler kvartalsbrev? Avprenumerera här.