Läs mailet online.
KINESER, LÄSPLATTOR OCH ETT BRA ÅR FÖR RE:BRAND
Skriver denna årssummering från en sydostasiatisk strandbar. Den framåtanda som präglar Asien är påtaglig. Det byggs, investeras och exploateras. Allra tydligast är detta givetvis i Kina, där Volvoaffären fick upp våra ögon på allvar för vad som händer i denna del av välden. Kanske blir Shanghai nästa verksamhetsort för Re:Brand, efter Umeå och Stockholm...
     Bland de omgivande resenärerna noterar jag hur kommunikationsbeteendet har förändrats de senaste åren. Jag ser pensionärer som över Skype utbyter julhälsningar med hemlandet. Folk som sitter i tuk-tuk:en och twittrar. Och familjer som underhåller sina barn med filmer på Ipads. Just läsplattan är extra intressant, och det ska bli mycket spännande att följa hur den förändrar tidningsbranschen.
     För Re:Brands del har året inneburit fortsatt ökad omsättning, med ett flertal stora uppdrag, bland annat inom våra specialistdiscipliner media, place branding, konsumentvaror och retail. Uppdraget att leda det globala marknadsarbetet för Clas Ohlson har präglat stor del av året. Ett mycket spännande uppdrag för ett mycket spännande företag. Man följer i spåren av Ikea och H&M och är på god väg att föra påhittigheten, prylpassionen och problemlösarandan från lilla Dalarna ut i stora världen.
     Luleå är en spännande plats med unika naturförutsättningar. Uppdraget att etablera en varumärkesplattform för platsen har varit lika spännande och är nästan färdigt. Inom samma disciplin har vi under året också utfört varumärkesarbete och marknadsplanering för Lycksele Kommun.
     Våra insatser för lotsa att svensk lokalpress genom branschens stora omvandling innebar bl a ett större arbete för mediehuset Västerbottens-Kuriren. Ett företag med lång traditionsrik historia, men med fullt fokus på framtiden och visionen att skapa ett modernt helintegrerat mediehus. Re:Brand agerade processledare i affärsstrategiarbetet, som bl a inkluderade varumärkesstrategi och positioneringar för hela produktportföljen. Ett mindre arbete för Sydöstran har också hunnits med under året. Peter Asplund VD
     Byggföretaget BTH innebar en ny bransch för oss. Arbetet har hittills inneburit strategiöversyn och marknadsplanering. Beslutsamheten och långsiktigheten i varumärkessatsningen hos ägare och ledning imponerar.
     I den snabbrörliga konsumentsektorn har vi under året genomfört uppdrag för Svensk Mjölk, med analysarbete kring deras olika verksamheter och varumärkesstruktur. Och för Polarbröd, där vi ansvarat för utveckling och igångsättande av en s.k brand team-modell. Läs mer om brand team-arbete.
     Vill med detta tacka dig för att ha medverkat till ett mycket spännande och intensivt år. Önskar dig ett lyckligt och framgångsrikt 2011 – fullspäckat av tillväxt och lönsamhet! Och skulle du vilja ha hjälp att bli ännu bättre på den punkten vet du vart du ska vända dig. :-)
linje
MEDIACENTER VÄLJER VARUMÄRKESÖVERSYN ™
MediaCenter i Västerbotten är en stödresurs till det kommunala utbildningsväsendet. Låter inte så sexigt? Jo då. Man är en pådrivande faktor i att ge den uppväxande generationen en så högkvalitativ utbildning som möjligt, genom användande av moderna medieverktyg. En mycket viktig verksamhet, som genomgått en hel del förändringar på senaste tiden. Därför finns ett behov att se över mål och strategier. I början av 2011 genomförs ett strategiarbete tillsammans med Re:Brand.mediacenter
     Re:Brand arbetar med ett sortiment av förstrukturerade ”produkter”. MediaCenter har valt den produkt som utvecklats för att ge mindre verksamheter en möjlighet att genomföra en översyn av sin grundstrategi. Baserat på samma grundmetodik som lite större företag använder, men i komprimerad form och till lägre kostnad. Arbetet genomförs i tre workshops och resultatet dokumenteras därefter. Huvudfokus ligger på marknadspositionering och innebär att man definierar riktningen för verksamhetens utveckling och paketering. Denna produkt kallas för ”Re:Brand VarumärkesÖversyn” och kan vid behov byggas på med ytterligare arbete för att skapa en mer komplett varumärkesstrategi. Läs mer om Re:Brand VarumärkesÖversyn.
I huvudet på re:brand
KONSULT SÖKES!
Re:Brand söker en senior managementkonsult med inriktning mot affärs- och marknadsstrategi. En erfaren och drivande partner, som vill vara med och bygga verksamheten till ett konsultbolag i världsklass. Maila en rad! Alla tips mottages tacksamt. Se profil här.

Kunden har ordet
Att föra ihop de olika intressen som ett platsvarumärke innefattar till en gemensam plattform är ett svårt arbete. Med en kombination av lyhördhet och tydlighet har Re:Brand lotsat oss igenom processen på ett utmärkt sätt.

Anneli Nilsson, projektledare varumärket Luleå
linje
Re:Brand är en managementkonsult som arbetar med strategi och ledarskap. Vi hjälper varumärkesdrivna företag och organisationer uppnå högre tillväxt och lönsamhet. Vår kompetens spänner över affärsutveckling, produktutveckling/innovation, marknadsföring och försäljning.

Det här nyhetsbrevet kommer ut ungefär fyra gånger per år. Vill man prenumerera gör man det lättast på vår web.

Kontakta mig
Re:Brand AB | Törnrosavägen 9 | 131 47 Nacka | Sweden | +46 - 708 - 50 59 72 | info@rebrand.se | www.rebrand.se


Vill du inte ha fler kvartalsbrev? Avprenumerera här.