Kvartalsbrev #2 2011 fån Re:Brand
ÖT LÄGGER NY STRATEGI
Östersunds TidningarSveriges lokalmedia står inför stora och intressanta utmaningar. Mediekoncernen Östersunds Tidningar (ÖT) är en av dessa lokalt starka koncerner, som möter nya läsarbeteenden och ny konkurrens i digital form. Koncernen består av ett par morgontidningar (Östersunds-posten och Länstidningen), några websajter (bl a sportsajten Zport.se) och tidningarna Härjedalen, Åreidag och Stanidag.
     ÖT har nu valt att anlita Re:Brand som stöd i arbetet med att definiera sin konkurrensstrategi. En första arbetsdag med ledningsgruppen är genomförd i syfte att skapa probleminsikt och gemensamma referensramar. Fortsatt process diskuteras som bäst.
linje
BTH BYGGER SOCIALA MEDIA
Sociala mediaBTH Bygg är en kvalitetsfokuserad utmanare till de stora drakarna i byggbranschen. Arbetet med att stärka varumärket och marknadsföringen för företaget är på väg in i en intressant fas. Positionering och värdegrund är lagd och process pågår i organisationen för att planera implementeringen.
     I den externa marknadsföringen kommer en viktig del av arbetet bestå av att genomföra en större kampanj, i huvudsak baserad på sociala media. Den syftar såväl till att positionera företaget gentemot kundmarknaden som att utgöra startskottet för en massiv rekryteringsinsats, som kommer löpa över tre år. Mer information om denna kampanj när det närmar sig lansering. Re:Brands roll är löpande stöd till ägare och ledning i marknadsstrategi och varumärkesfrågor.

NU SKA STRATEGIN BLI VERKLIGHET
Ett knappt år efter att Re:Brand var med och lade den nya affärsstrategin för mediehuset VK Media (som tidigare hette Västerbottens-Kuriren AB) är det dags att ta nästa steg. Implementeringsarbetet går in i ny fas. Det handlar om segmenteringsstudier, vidareutveckling av produktkoncept och organisationsöversyn. Re:Brand anlitas som ledningsstöd i det arbetet.

Kunden har ordet
Med ögonen på bollen erbjuder Re:Brand ypperliga tjänster inom varumärkesstrategi, positionering och omvärldsanalys. Vi fick hjälp att ytterligare förtydliga vilka vi är, ett utmärkt grundarbete för vår strategiska inriktning för 10-talet, både gällande marknadssatsningar och varumärkesvård.
Karin Bodin
Karin Bodin, VD Polarbröd
I huvudet på re:brand
Strategin är inget värd.
Konstaterar att det som publiceras i dagens kvartalsbrev kanske inte direkt är några kioskvältare. Ett nyhetsbrev utan några stora nyheter. Det hela nog ett uttryck för att vi gnetar på med de uppdragen vi har. Flera uppdrag har lämnat den kanske mer spektakulära strategifasen, för att gå in i implementering. Och där är det just gnetande som krävs.
     Att få strategier att bli verklighet handlar om att våga och orka gå i clinch med verksamheten. Att se till att man har rätt organisation. Att se till att den organisationen förstår och accepterar färdriktningen, att de är motiverade och har rätt verktyg för arbetet. Inte heller när produkterbjudandet ska ses över ges möjlighet att ducka för de jobbiga detaljerna. Produktkalkyler och volymanalyser måste jobbas igenom. Allt detta arbete är tidskrävande. Varje timme lagd på strategiutveckling kräver tio timmar i implementering.
     Vill dock påstå att detta genomförandearbete är minst lika spännande och intressant som själva strategiformuleringen. Och minst lika nödvändigt. I princip är själva strategin inte är värd ett dugg, om man inte lyckas omvandla den till operativ verksamhet. Strategin i sig själv skapar inte framgång eller nya affärer, utan det är när vi får medarbetarnas dagliga gnetande att gå i takt och åt samma håll som resultaten skapas.
Peter Asplund VD

linje
Re:Brand är en managementkonsult som arbetar med strategi och ledarskap. Vi hjälper varumärkesdrivna företag och organisationer uppnå högre tillväxt och lönsamhet. Vår kompetens spänner över affärsutveckling, produktutveckling/innovation, marknadsföring och försäljning.

Det här nyhetsbrevet kommer ut ungefär fyra gånger per år. Vill man prenumerera gör man det lättast på vår web.

Kontakta mig
Re:Brand AB | Törnrosavägen 9 | 131 47 Nacka | Sweden | +46 - 708 - 50 59 72 | info@rebrand.se | www.rebrand.se