Kvartalsbrev #4 2011 fån Re:Brand
NY KONKURRENSKRAFT I SAPMI
"Är ni intresserade att utbilda en grupp företagare från sameregionen i varumärkestänkande och produktutveckling?" Så lät frågan som ställdes till Re:Brand strax efter semestern. SapmiEfter en inledande analys var dock slutsatsen att det inte primärt var utbildningsinsatsen som skulle skapa ny konkurrenskraft. Utan att ge de enskilda företagarna en hävstång i form av en ny varumärkesstruktur med ett starkt och väldefinierat platsvarumärke. Som spelar rollen av paraplyvarumärke, vilket småföretagen kan använda sig av i syfte att öka kraft och trovärdighet gentemot marknaden. Den norska projektledningen var med på noterna och en projektplan skissades upp. Diskussioner kring hur arbetet skall finansieras har nu inletts med de skandinaviska sameorganisationerna. Och Re:Brand åker upp till Alta i Nordnorge för en första inspirationsträff med projektets deltagare.
     Arbetet kommer nog i slutänden att även inkludera utbildning mot företagen, men då med inriktning på hur man ska agera inom strukturen och därmed få högsta möjliga utväxling av sitt utvecklingsarbete.
linje
ALLIANS FÖR TILLVÄXT
I strävan att skapa en mer komplett managementkonsulttjänst har Re:Brand inlett diskussioner med två konsultföretag. Tord Ekegren driver TOREK Executive Consulting AB, är inriktad på ledningsarbete inom konsumentvarusektorn och har en lång karriär inom brödbranschen, bl a som VD för Pågens och Hägges Finbageri. tillväxtNiclas Gavelin driver N.G. Financial Control, arbetar med att hjälpa företag med ekonomiska analyser och ekonomistyrning och har en bakgrund som revisor och kontorschef inom PWC.
     Med Re:Brands kompetens inom analys och strategiutveckling bildar de tre företagen en mycket stark kombination. "Det här är ett helt nytt sätt att arbeta", säger Tord Ekegren, "och är precis den typ av konsulterbjudande jag själv som företagsledare skulle velat ha tillgång till".
     Re:Brand ser stora möjligheter att tillsammans med Tord och Niclas arbeta ännu mer lönsamhetsorienterat i uppdragen och ta ett större ansvar för ledarskap och genomförande i linjen. Det grundläggande erbjudandet mot marknaden är oförändrat – att skapa tillväxt och lönsamhet – och vi kommer med detta få tillgång till ytterligare några verktyg för uppgiften. Samarbetet väntas ta form under hösten.

ANALYSEN KLAR FÖR ÖT
Hösten innebär ytterligare en djupdykning i den svenska lokalmediebranschen. Östersunds ÖTTidningar ägs av Mittmedia och har bl a ÖP, Länstidningen och Tidningen Härjedalen i portföljen. Re:Brand har uppdraget att guida ledningen i en process som ska landa i en portföljstrategi som är optimerad ur ett koncernperspektiv. Analysarbetet som precis är avklarat visar en intressant portföljmix. Urstarka top-of-mind-värden och sensationella lojaliteter såväl som otydlig särskiljning och oroande åldersstrukturer. Strategiformulering vidtar nu, scenarierna börjar ta form på ritbordet.

Kunden har ordet
Re:Brand anlitas av oss för att metodiskt utveckla vårt långsiktiga varumärkesbyggande. Vi har fått struktur, ordning och reda samt vettiga delmål. Plattformen är på plats och positioneringen klar. Med Peter Asplunds gedigna kompetens känner vi stor tillit inför den vidare processen. Ständig förbättring är mantrat.
Richard Lindström
Richard Lindström, delägare och styrelseordförande BTH Bygg
I huvudet på Re:Brand
Offentliga upphandlingar ett lotteri
Det har skrivits en del om offentliga upphandlingar på senaste tiden. Bl a har Försvarsmaktens upphandling av medierådgivare varit så bristfällig att den nu är föremål för utredning av åklagare.
     Re:Brand har sett ett par upphandlingar på nära håll och problemet verkar fundamentalt. Upphandlingen utformas av personer utan erfarenhet av de tjänster som ska upphandlas. Äpplen jämförs med päron. Och de krav som ställs upp för kvalificering är ofta så långtgående att det blir hart när omöjligt att ens ta sig förbi första gallringen. Priset tas nog av Umeå Kommun, som vid två tillfällen nyligen upphandlat strategisk rådgivning och kommunikationstjänster. I bägge fallen har samtliga anbudsgivare utom en diskvalificerats redan på de s.k "skall-kraven". Välkända och tungt meriterade anbudsgivare med specialkompetens inom det aktuella området har bedömts sakna tillräcklig erfarenhet för uppdraget. Man misstänker att upphandlingsenheten inte haft kompetens att förstå inskickat material.
     Som skattebetalare blir man upprörd. Som anbudsgivare än mer. Sveriges kommuner och offentliga sektor behöver erfarna och engagerade konsulter som hjälper till att skapa tillväxt. Det får man inte genom att tillämpa ett upphandlingsförfarande som effektivt sätter konkurrensen ur spel. Och mest av allt liknar ett tombolastånd på Kiviks marknad.
Peter Asplund VD

Jobba på Re:Brand
Konsult sökes!
Re:Brand söker management-, eller marknadskonsult. Junior på deltid, eller senior med delägarpotential. Se utförligare beskrivning på vår webb.
linje
Re:Brand är en managementkonsult som arbetar med strategi och ledarskap. Vi hjälper varumärkesdrivna företag och organisationer uppnå högre tillväxt och lönsamhet. Vår kompetens spänner över affärsutveckling, produktutveckling/innovation, marknadsföring och försäljning.

Det här nyhetsbrevet kommer ut ungefär fyra gånger per år. Vill man prenumerera gör man det lättast på vår web.

Kontakta mig
Re:Brand AB | Törnrosavägen 9 | 131 47 Nacka | Sweden | +46 - 708 - 50 59 72 | info@rebrand.se | www.rebrand.se