SKA MAN GASA ELLER BROMSA?
2011 har varit ett sällsamt år. Det har varit full fart i konsultverksamheten här på Re:Brand. Men ute i den stora världen är bilden splittrad. Vi ser en finans-, och valutamarknad som skakar och en politisk oförmåga att återskapa förtroendet. Samtidigt visar företagen överlag starka resultat. Men den stora osäkerheten kring euron och statsskulderna sänker börskurserna. Och våra pensioner tappar i runda slängar 20 % på ett år. Hur bedömer man en sådan situation? Den slitna metaforen att "hålla en fot på gasen och en fot på bromsen" låter möjligen som en passande inställning.
     För Re:Brands del ligger fokus framöver dock mer på gaspedal än broms. Efterfrågan ligger på fortsatt hög nivå och vi stänger böckerna för ännu ett lyckosamt år. Första halvåret präglades av interimschefsuppdraget på Clas Ohlson. Efter att i 12 månader bemannat tjänsten som marknadsdirektör på koncernen lämnades vid halvårsskiftet över till ordinarie linjeorganisation. En reviderad marknadsorganisation, renodling av den kommersiella processen, tydliggjorda arbetsformer och ett förstärkt fokus på ledarskapet kunde summeras.
     Byggföretaget BTH arbetar sedan september med en ny VD som tar ett fast grepp om organisationen. Det hela lovar gott och förutsättningarna för att få ordentligt genomslag av marknadsförings-, och säljarbetet – där Re:Brand är rådgivare – har ökat. Visionen om en miljardomsättning hägrar.
     Vi har genomfört ytterligare ett uppdrag i lokalmedievärlden under året. Östersunds Tidningar, med två morgontidningar, ett par gratistidningar och webbar, har fått en ny varumärkesstrategi. De olika varumärkena och produkterna har positionerats för att optimera koncernnyttan. Nu går arbetet in i implementering och strategin ska silas ner i konkretaPeter Asplund, VD arbetssätt på redaktionerna.
     Sameorganisationernas projekt med att skapa ökad konkurrenskraft för Sapmi-området är en spännande utmaning. Grundläggande strategiskt arbete är utfört men projektet har därefter tappat fart. Just att ett förändringsprojekt ibland avstannar när det ska tas från strategifas till implementeringsfas är något vi på Re:Brand noterat. Vi ämnar därför sätta extra fokus på just implementeringsarbete framöver och bli bättre på att erbjuda våra uppdragsgivare tjänster inom det området. Det handlar om att försöka säkerställa att den potential som man skapat i strategiarbetet verkligen växlas ut i konkret förändring och tillväxt. Får bli vårt nyårslöfte för året.
     Med det tackar jag alla våra kunder och vänner för det här året. Önskar er ert fantastiskt 2012. Och kom ihåg – "Everyone has a strategy. Until I punch them in the face". Sagt av Mike Tyson. En man som helt klart har valt gaspedalen framför bromsen.
linje
"CHEF ATT HYRA" TILL VK
Mediebranschens omvandling har vi pratat mycket om i dessa spalter. VK och ÖstersundsdpostenNu ger vi oss på allvar in i den världen och åtar oss ett interims-uppdrag som linjechef. Peter Asplund startar den 1 februari ett uppdrag som inhyrd Marknadsdirektör på Västerbottens-Kuriren.
     Med bas i Umeå ska vi sätta kraft bakom det förändringsarbete som påbörjades med 2010 års strategiarbete. Fokus ligger på effektivisering av försäljningsfunktionerna och etablering av en professionell marknadsföringsfunktion. Med 2010 års varumärkesplattform i ryggen ska också det redaktionella utvecklingsarbetet fullföljas.
I huvudet på re:brand
KONSULTER, SE HIT!
Re:Brand söker förstärkning, i första hand i form av en senior konsult. Bakgrund från managementkonsult eller som VD eller marknadsdirektör i konsumentsektorn önskas. Du bör ha strukturerad läggning och stort strategiintresse. Läs mer på vår webb.
linje
Re:Brand är en managementkonsult som arbetar med strategi och ledarskap. Vi hjälper varumärkesdrivna företag och organisationer uppnå högre tillväxt och lönsamhet. Vår kompetens spänner över affärsutveckling, produktutveckling/innovation, marknadsföring och försäljning.

Det här nyhetsbrevet kommer ut ungefär fyra gånger per år. Vill man prenumerera gör man det lättast på vår web.

Kontakta mig
Re:Brand AB | Törnrosavägen 9 | 131 47 Nacka | Sweden | +46 - 708 - 50 59 72 | info@rebrand.se | www.rebrand.se