Kvartalsbrev #1 2013 från Re:Brand
VävenVARUMÄRKE FÖR
NYTT LANDMÄRKE

Nytt spännande uppdrag hos Re:Brand är att hjälpa till att etablera det nya kultur- och upplevelsehuset i Umeå. Projektet går under namnet Väven och drivs av Umeås ledande fastighetsföretag Balticgruppen tillsammans med Umeå Kommun. Det är ett spektakulärt byggprojekt, där välkända norska arkitektgruppen Snöhätta ritat en byggnad som strävar att bli ett landmärke i Umeås stadsbild. Huset kommer att fyllas av en rad verksamheter – kulturella, offentliga och kommersiella.
     Bolaget har för detta projekt sytt ihop ett internationellt "dream team", där Snöhätta från Oslo, Bruce Mau Design från Toronto och Re:Brand från Stockholm har viktiga roller. Re:Brand har i uppgift att svara för varumärkesuppgiften; att leda arbetet med att definiera kärnan i erbjudandet och formulera positionering och varumärkesstruktur.
linje
MEDIEHUS I OMVANDLING
Re:Brand har under ett år bemannat marknadsdirektörsposten i mediehuset Västerbottens-Kuriren (V-K). V-K är ett klassiskt lokalmediehus, med en blandad portfölj av produkter och två prenumererade morgontidningar. Man har också de klassiska problemen med vikande trend för papperstidningenVK, positiv trend för digitala intäkterna men svårighet att hitta en affärsmodell som passar fullt ut för den nya tiden.
     En intensiv sommar lade grunden för förändringsarbetet. Färdriktningen lades fast, med hård kundfokusering och professionalisering av organisationen. En ny organisationsstruktur och en del nya chefstjänster. Just personalarbetet visade sig bli lite mer omfattande än väntat, med 10-talet nyrekryteringar under hösten.
     Status när uppdraget summeras och stafettpinnen lämnas över är att utmaningen är fortsatt stor, men att aktiviteten är hög och grunden för ett modernt multimedialt mediehus lagd. Nu ska man trimma in den nya säljorganisationen och sätta högre tempo på produktutvecklingsarbetet samtidigt som man stärker varumärket för de två huvudtitlarna. Med en högengagerad och förändringsbenägen ledningsgrupp är prognosen god.

MARTIN INLEDER SATSNING
Martin WilénRe:Brand inleder en storsatsning på utökad organisation och breddad kundbas. Första steget utgörs av Martin Wilén som nyligen anslutit som Senior Partner i bolaget. Han kommer närmast från tjänsten som VD för Nordström Assistans, ett bolag inom vårdsektorn som omsätter 370 miljoner kronor. Martin blir delägare och kommer att fokusera på nykundsbearbetning och affärsutveckling.

RE:BRAND FÅR REKLAMSYSTER
Den sfär som Re:Brand ingår i har precis fått ett nytillskott. En reklambyrå vid namn Halleluja såg dagens ljus i början av året. Ambitionerna är högt ställda. Förändra Norrlands byråvärld. Och göra avtryck på riksnivå. Kreativ ledarduo är Christoffer Lundström och Anna Nilsson. Inriktningen är att arbeta integrerat över mediekanalerna och i spännande samarbeten med PR och events. Allt i syfte att skapa tydligt mätbara resultat för sina kunder.
Halleluja
I huvudet på Re:Brand
Operativa strategier – konsten att göra skillnad
Strategiutveckling brukar innebära hög abstraktionsnivå. Till viss del av naturliga skäl, då strategin ska täcka in flera funktionsområden och många skilda aktiviteter. Men ibland blir strategin bara abstrakt. Eller rent ut sagt flummig. Kan det bero på en rädsla att gå i clinch med den faktiska verksamheten? Eller en oförmåga att se hur det strategiska styrdokumentet ska transformeras till löpande verksamhet? Re:Brand tycker att det är dags att dra en lans för strategier som är optimerade för effektiv implementering. Eller "operativa strategier", som vi kallar det.
     För att bli ett operativt verktyg för styrningen av verksamheten och undvika ödet att bli bortglömd på någon bokhylla måste en strategi uppfylla vissa krav. Dokumentationen måste vara lätthanterlig och begriplig. Och processen måste vara genomtänkt, så att man skapar delaktighet i viktiga delar av organisationen redan under utvecklingsarbetet.
     Vi tror att man behöver ha operativ ledar-, och linjeerfarenhet för att åstadkomma detta. Modeller och teorier är nödvändiga, men det måste kopplas till en ordentlig förståelse för levnadsvillkoren för den organisation som ska ta över strategin och sätta den i verket. Och denna förståelse införskaffas inte endast på Handelshögskolan på Sveavägen. Den kräver också erfarenheter tillägnade den hårda vägen, via ett antal operativa år i linjen.
Peter Asplund VD


Kunden har ordet
Med stort engagemang och tydlig resultatfokusering har Re:Brand har hjälpt oss se över vår varumärkesstrategi. Resultatet är en optimerad portföljstrategi, som kommer ge oss bättre förutsättningar att skapa lönsamhet de närmaste åren.
Björn Hemmingsson
Björn Hemmingsson, VD ÖstersundsTidningar (ytterligare ett mediehus vi samarbetat med den senaste tiden).

linje
Re:Brand är en managementkonsult som arbetar med strategi och ledarskap. Vi hjälper varumärkesdrivna företag och organisationer uppnå högre tillväxt och lönsamhet. Vår kompetens spänner över affärsutveckling, produktutveckling/innovation, marknadsföring och försäljning.

Det här nyhetsbrevet kommer ut ungefär fyra gånger per år. Vill man prenumerera gör man det lättast på vår web.

Kontakta mig
Re:Brand AB | Törnrosavägen 9 | 131 47 Nacka | Sweden | +46 - 708 - 50 59 72 | info@rebrand.se | www.rebrand.se