Kvartalsbrev #1 2014 från Re:Brand
Gota MediaSTRATEGIUTVECKLING I GOTA MEDIA
Barometern, Oskarshamnstidningen, Östran och Nyheterna utgör en del av Gota Media. Fyra tidningar, två företag och sedan 2011 en ägarkoncern. Man har nu ett behov att ta ett koncernperspektiv på sin varumärkes- och produktportfölj och tydliggöra respektive positioneringar.
     Delar av verksamheten brottas med lönsamhetsproblem och man genomför ett program med resurssamordning och kostnadsreduktioner. Parallellt med detta har Re:Brand fått uppdraget att se över affärsstrategin. Analysfasen är precis avslutad och strategiformulering tar vid. Uppgiften inbegriper varumärkesdimensionen, där optimerade varumärkesplattformar ska tas fram. Såväl som produktdimensionen, med en genomlysning av befintlig produktportfölj och formulering av strategisk inriktning för nyutveckling. Ett mycket spännande projekt, som ses av nya koncernledningen som något av ett pilotprojekt i Gota Media.
- - - - -
CAJSA WARG FÖRÄNDRAR (MAT)VÄRLDEN
Cajsa WargLivsmedelshandeln i Sverige har blivit väldigt strömlinjeformad. Hård fokusering på pris, likartat sortiment och en koncentrerad struktur med tre dominerande kedjor. Att förändra detta och erbjuda ett högkvalitativt alternativ med smaken i centrum, är Cajsa Wargs drivkraft. Efter att ha provat deras hantverkstillverkade blodpudding med tillhörande gårdsbacon förstår man vad de menar.
     Man driver idag två större butiker på Stockholmsmarknaden och är redo för nästa steg i utvecklingen. Viktiga delmål är effektivare processer för förbättrad marginal. Och nya kundlösningar för att skapa tillväxt i intäkterna. Re:Brand har anlitats för att hjälpa till med affärsutveckling och strategiarbete. En definiering av varumärket blir ett första steg, utvecklingsarbete och marknadsplanering följer därefter. Uppdraget genomförs i samarbete med duktiga kreatören Mitte Blomqvist.

PLATSEN SOM VARUMÄRKE
SverigeDet har blivit allt vanligare att prata om platser som varumärken. "Place branding" har blivit ett begrepp. I korthet handlar det om att definiera vad man står för, identifiera sin målgrupp och förtydliga sitt erbjudande. Allt fler platser känner av en hårdnande konkurrens, i tider av ökande globalisering och urbanisering. Man konkurrerar om att attrahera boende, turister och investeringar. Och har ett ökat behov av att tydliggöra vad man står för.
     Place branding kan ses på den internationella nivån, där vi har arbetet med att tydliggöra Sveriges varumärke som ett framgångsrikt exempel. Men det är kanske ännu viktigare på den regionala nivån, där många mindre orter har svårt att nå kritisk massa och där det finns ett stort behov att stärka skatteunderlaget. För att uttrycka det lite krasst. Uppdrag som Re:Brand genomfört för Umeå, Luleå, Sapmi, Hemavan-Tärnaby och Lycksele är några intressanta exempel.
     Framgångsfaktorer? Varumärkesplattformen får anses som det mest centrala verktyget. Viktigt också att den tas fram i en process som skapar delaktighet och förankring. Hör gärna av dig om du vill höra mer om våra erfarenheter från förändringsarbeten för platser.
- - - - -
I huvudet på Re:Brand
"Från kostnadsfokus till intäktsfokus
Leif Johansson, ordförande i Ericsson och Astra Zeneca, sade nyligen i en intervju i Dagens Industri att "Företagen har gått igenom en fas där de konkurrerat mycket med kostnader. Nu kommer en fas där forskning och utveckling kommer spela större roll." Hans tes stöds av en studie från Awapatent över 50 storföretag från augusti 2013, som visar tydligt ökade investeringar i innovation.
     Visst är det så. Vi är inne i ett skifte mellan två tankemönster. Vi har ett starkt ingenjörsarv i Sverige. Teknik, ordning och reda och effektiva tillverkningsprocesser byggde det här landet. Men idag är kraven lite annorlunda. Effektiv produktion börjar bli en hygienfaktor och slaget står i högre utsträckning på andra arenor. Innovationskraft, paketering, varumärkesbygge och säljförmåga blir avgörande på den nya globala marknaden.
Slutsatsen är enkel, och gäller både enskilda företag i mikroperspektivet och nationen Sverige i makroperspektivet. Vi måste anträda resan från kostnadsfokus till intäktsfokus. Flytta över lite av de resurser som historiskt har fokuserat på rationalisering och kostnadskontroll, till områden som skapar helt nya värden för kund och därmed skapar tillväxt i intäkterna.
Peter Asplund VD


Kunden har ordet
Peter Asplund har en förmåga att göra det komplexa begripligt. Med sitt okomplicerade sätt, driv och stora engagemang som interimschef för vår försäljnings- och marknadsorganisation var det lätt att uppskatta honom som chef och kollega i vår koncernledning.
Marie-Louise Jarlenfors
Marie-Louise Jarlenfors,
HR-chef VK Media AB

- - - - -
Re:Brand är en managementkonsult som arbetar med strategi och ledarskap. Vi hjälper varumärkesdrivna företag och organisationer uppnå högre tillväxt och lönsamhet. Vår kompetens spänner över affärsutveckling, produktutveckling/innovation, marknadsföring och försäljning.

Det här nyhetsbrevet kommer ut ungefär fyra gånger per år. Vill man prenumerera gör man det lättast på vår web.

Kontakta mig
We mean business
Re:Brand AB | Törnrosavägen 9 | 131 47 Nacka | Sweden | +46 - 708 - 50 59 72 | info@rebrand.se | www.rebrand.se