Kvartalsbrev #2 2014 fån Re:Brand
VARUMÄRKE I GOD FORM
IKSU Sport är beläget strax intill Umeå Universitet och rankas som Europas största träningsanläggning. Varumärket IKSU omfattar en kedja med tre olika anläggningar, 22.000 medlemmar och 16 sektioner för IKSU Sportspecifika idrotter, varav innebandyn kanske är den mest kända. Som ett led i en professionalisering av verksamheten har Re:Brand anlitats för att hjälpa till att utveckla en varumärkesplattform. Syftet är att hitta en tydlig linje i ett brett och omfattande utbud och möjliggöra ett effektivare utvecklings- och marknadsarbete.
     Arbetet bedrivs i processform, där en utvald grupp medarbetare i en serie möten tar sig igenom ett strukturerat förändringsarbete under ledning av Re:Brand. Analysen visar bilden av ett varumärke med sällsynt stark position på den lokala marknaden. Men som även inrymmer en del utvecklingspotential. Strategisk lösning med tydlig betoning på kundnytta och konsolidering håller på att växa fram.
linje
CAJSA WARG FÅR NY KOSTYM
Trevliga butikskedjan Cajsa Warg i Stockholm har fått hjälp att definiera sitt varumärke. Premiumpositionen har tydliggjorts, drivkrafterna formulerats och utvecklingsriktningen fastställts. Strävan är att på sikt förändra den svenska livsmedelshandeln, inget mindre.
     Nu börjar första synliga resultatet ta form, med en nyutvecklad grafisk identitet baserad på nya plattformen. Mitte Blomqvist är kreativt ansvarig och Re:Brand har haft en stödjande strategisk roll. Utrullning av nya designen i en rad olika applikationer sker till hösten.

Cajsa Warg

DAGS FÖR MARKNADSPLAN?
Så snart semestern är avklarad brukar det i många företag och organisationer vara dags att sätta igång med det årliga budget- och marknadsplanarbetet. Vill påminna om att Re:Brand gärna hjälper till i detta. Vi har varit delaktiga eller ansvariga för en lång rad marknadsplaner inom såväl konsumentsektorn, som business-to-business och offentlig sektor.
     Oavsett om det handlar om att från grunden bygga upp en professionell marknadsplanprocess eller få second opinion på ett framtaget material kan vi bidra med erfarenhet och strategiskt stöd. Läs mer om detta, under "Våra tjänsteprodukter".

marketing

Kunden har ordet
Peter Asplund lotsade oss genom en svår och viktig process. Två tidningsvarumärken på samma marknad behövde preciseras och differentieras. Med stort tålamod och militärisk disciplin såg han till att vi kunde enas kring målet: nya strategiska varumärkesplattformar. Nu vet vi bättre vilka vi är och hur vi ska beskriva oss inför läsare och annonsörer.
Anders Enström
Anders Enström, chefredaktör Barometern/Oskarshamns-Tidningen
I huvudet på Re:Brand
Fem steg för mediehusets överlevnad
På allmän begäran. Här är den. Överlevnadsformeln. Fem steg för att transformera det traditionella svenska tidningshuset till ett modernt och lönsamt multimedialt mediehus.
     1. Varumärkessäkra din portfölj. Analysera och positionera. Ta ett portföljperspektiv och sträva efter att få de olika varumärkena och produkterna att komplettera, snarare än konkurrera.
     2. Effektivisera och samordna. Frigör dig från alla år av historik och sök synergier och resursdelning. Alla kostnader som inte adderar läsarnytta (eller genererar annonsintäkter) måste ifrågasättas.
     3. Allokera maximalt med resurser till utveckling. Men glöm inte att teknisk utveckling behöver föregås av affärsutveckling. Och säkerställ att det mobila perspektivet finns med.
     4. Gärna betallösning, men först en stark annonsaffär. Få medieprodukter kommer i framtiden överleva enbart på läsarbetalningar. Viktigare är att leverera en intressant och väldefinierad publik. För exponering, eller ännu hellre interaktion.
     5. Skapa mångfald av intäktsströmmar. Man kan inte längre förlita sig på en eller ett par stabila tidningstitlar. För att kompensera de pengar vi tappar i en printprodukt behöver vi inte en ny digital idé, utan tio. Kanske kan du också kapitalisera på din lokala styrka och dina läsarrelationer på helt nya sätt?
     Är det så enkelt? Nej, förstås inte. Utöver utvecklingsuppgiften är givetvis också kvaliteten på redaktionellt material och annat innehåll av stor betydelse. Såväl som en rad andra faktorer. Men få branscher står inför lika fundamentala förändringar som mediehusen, så risken att överskatta förändringsbehovet torde vara relativt liten. Risken att underskatta och därmed underinvestera i förändring är i min mening betydligt högre.
Peter Asplund VD
linje
Re:Brand är en managementkonsult som arbetar med strategi och ledarskap. Vi hjälper varumärkesdrivna företag och organisationer uppnå högre tillväxt och lönsamhet. Vår kompetens spänner över affärsutveckling, produktutveckling/innovation, marknadsföring och försäljning.

Det här nyhetsbrevet kommer ut ungefär fyra gånger per år. Vill man prenumerera gör man det lättast på vår web.

Kontakta mig
We mean business
Re:Brand Strategi | Törnrosavägen 9 | 131 47 Nacka | Sweden | +46 - 708 - 50 59 72 | info@rebrand.se | www.rebrand.se