Nyttan av en konsult

Vad har man egentligen för nytta av en managementkonsult med affärsfokus och varumärkeskompetens?

Varumärket - grunden i affärsstrategin
I många branscher utgör varumärket en avgörande konkurrensfördel. En motor för tillväxt och lönsamhet, som högsta ledningen måste ha kontroll över. Att utveckla sina affärsstrategier utifrån en djup förståelse av varumärket blir allt viktigare. Och många företag känner idag ett behov av en extern och oberoende samtalspartner för detta.

Vem tar denna roll?
Konsulten kan tillföra en spetskompetens, leda processen och se på utmaningarna med ett utifrånperspektiv. Den konsult som oftast haft ledningens öra, den traditionella managementkonsulten, har insett detta behov. Idag springer de stora internationella konsultbyråerna omkull varandra i sin strävan att bli bra på varumärkesrelaterade strategifrågor.

Den traditionella managementkonsultens dilemma
Historiskt stammar managementkonsultens profession från revisionsbyrån. De flesta av de stora internationella konsultbyråerna har fortfarande idag slagsida åt kostnadskontroll och rationalisering, snarare än affärsutveckling och varumärkesdriven tillväxt. Många saknar också förankring i det operativa marknadsarbetet, vilket gör att deras omfattande rapporter aldrig blir ett konkret verktyg för det löpande arbetet i företaget (eller hos deras byråer). Dessutom tenderar det att bli väldigt kostsamt.

En ny konsultbransch – ”revenue management”
I denna situation håller en ny bransch på att växa fram. Där man kombinerar de traditionella managementkonsulternas ledningsperspektiv och analysstyrka med en tydlig fokusering på intäktssidan i resultaträkningen. Där man har fullt fokus på affärsstrategiska frågor, grundat på operativ erfarenhet av ledarskap, varumärkesbyggande och marknadsföring. Där man kanske också har ambitionen att vara lite mer snabbfotad och flexibel än de stora drakarna. Re:Brand går gärna i framkant av den utvecklingen.