Processmodell

Vår processmodell med tre projektfaser syftar till att säkerställa effektivitet och kvalitet i arbetet.

Analys

Ta fram relevant information om förutsättningarna. Sortera och systematisera till ett användbart beslutsunderlag. Analysera, sök mönster, dra slutsatser och dokumentera. Vi utgår från befintligt material och kompletterar vid behov med ytterligare studier.
Strategi

Genom att kombinera faktabaserad analys, tidigare erfarenhet och kreativt tänkande skapas en strategisk lösning. Den innefattar rekommendationer för de viktigaste vägvalen. Viktiga delar av detta arbete sker i gemensam process med vår uppdragsgivare. Strategin dokumenteras i lämpligt format, exempelvis i Re:Brands format för varumärkesplattform.
Implementering

Utifrån den formulerade strategin skapas en plan över hur genomförandet skall ske. Interna aspekter – hur man ska få strategin att genomsyra organisationen. Och externa aspekter – åtgärder för att se till att strategin blir framgångsrik på marknaden. Även i denna fas sker delar av arbetet i gemensam process med uppdragsgivaren.