Verksamhet och kompetens

Verksamhetsområden
Vi arbetar inom tre verksamhetsområden. Arbetet kan ske projektbaserat med tydliga leverabler eller inom ramen för löpande rådgivarroll.

Strategiutveckling
Först gör vi en analys av förutsättningar, utmaningar och mål. Därefter arbetar vi fram en strategisk lösning, oftast i samverkan med ledningsgrupp eller projektgrupp från uppdragsgivaren.

Exempel på uppgifter:
 • Affärsstrategi
 • Varumärkesstrategi
 • Marknads- och försäljningsstrategi
 • Produktutveckling och innovation
 • Kommunikationsstrategi
Läs mer om våra färdigpaketerade tjänsteprodukter under "Tjänster"

Organisationsutveckling
Olika strategier kräver olika resurser för genomförande. Vi hjälper till att analysera organisationens kapacitet och effektivitet, oftast med inriktning på intäktssidan (affärsutveckling, produktutveckling, marknadsföring och försäljning). Och med att stärka upp de delar som behövs.

Exempel på uppgifter:
 • Optimering av de intäktsskapande processerna (översyn av organisationsstruktur, process, roller och arbetsfördelning)
 • Kompetensutveckling, motivation och inspiration
 • Förändringsprocesser
Implementering & effektivisering
Själva genomförandet är avgörande för att en strategi ska nå framgång. Vi kan göra punktinsatser för att säkerställa intern delaktighet eller effektiv arbetsmodell i marknads- och säljarbetet. Vi kan också åta oss ett fullt linjeansvar under en tidsperiod, i formen av interimschefsuppdrag.

 • Förankring (intern och extern)
 • Arbetsformer
 • Verksamhetsstöd – system och verktyg
 • Upphandling och hantering av byråpartners
 • Uppföljnings- och mätsystem
Läs mer om våra färdigpaketerade tjänsteprodukter under "Tjänster".

Generell erfarenhet
Vi har genomfört uppdrag inom branscher som konsumentvaror, konsumenttjänster, detaljhandel, industri, offentlig sektor och inom kultursektorn. Vi kombinerar ett brett lednings-, och affärsperspektiv med spetskompetens i varumärkesfrågor.

Branschspecifika tillämpningar
Utifrån vår generella arbetsmodell har vi för några branscher etablerat specifika praktiska tillämpningar. En sådan tillämpning är baserad på egen operativ ledningserfarenhet från branschen. Och med specialutvecklade arbetsmodeller, baserade på de branschspecifika utmaningarna, finslipade i olika konsultuppdrag. Syftet är att med minimal startsträcka och tydlig egen insikt kunna åta oss nya uppdrag inom området. Kontakta oss om du vill höra mer om våra insikter i någon av dessa branschtillämpningar.
 • Snabbrörliga konsumentvaror
 • "Place branding"/destinationsmarknadsföring
 • Media/tidningshus
 • Detaljhandel