Jobba på Re:Brand

Vi tittar kontinuerligt på att förstärka vår organisation och är intresserade att komma i kontakt med dig som passar in på nedanstående.

Senior Partner
Du har arbetat med strategifrågor som konsult i många år, troligen på någon av de stora managementkonsulterna. Och känner att du vill ta klivet till att bli entreprenör och företagare. Eller så har du varit VD eller marknadsdirektör i större konsumentvaruföretag, och känner att du vill utnyttja din långa ledarerfarenhet i en ny roll som konsult. Du har ett starkt intresse för varumärken och strategifrågor. Har du också entreprenörsanda och säljförmåga vill vi ha dig som delägare.

Driven analytiker
Du har arbetat i minst fem år med marknadsanalys och har god erfarenhet av såväl kvantitativa som kvalitativa undersökningsmetoder. Du har förmåga att dra ut guldkornen ur omfattande datamaterial och en hel del egna tankar kring hur analysuppgiften skall utformas för att bli så effektiv som möjligt. Hos oss blir du ansvarig för att utveckla vårt arbete med analys och research.

Junior konsult
Med akademisk examen i ryggen och efter några år som brand manager på marknadsavdelning eller motsvarande vill du ta nästa steg. I konsultrollen har du möjlighet att snabba på inlärningskurvan och utöka din erfarenhet och kompetens. Du får ansvaret för att styra och administrera det löpande arbetet i projekten, med kundkontakt och budgetansvar. Självständigt analysarbete och delansvar för vår egen marknadsföring ingår i rollen. Du bör ha intresse för strategifrågor, ha stor ambition och drivkraft. Och vara strukturerad och noggrann.