Uppdrag

Några exempel på uppdrag vi genomfört den senaste tiden.


  

Polarbröd
Strategi- och organisationsutveckling
Utveckling av affärs-, och varumärkesstrategi. Stöd till företagsledningen i omorganisation och översyn av den intäktsskapande processen. Stöd till styrelsen i översyn av affärsstrategi för säljbolaget Polfärskt Bröd AB.

Interim management
Elva månaders uppdrag som inhyrd marknadsdirektör för Polarbröd, med uppgifter som:
 • Ansvara för försäljnings-, och marknadsavdelningen (15 personer), rekrytera och coacha mellanchefer
 • Rapportera till VD och deltaga i ledningsgrupp
 • Etablera nya arbetsformer i marknadsavdelningen, för ökad struktur och tydlighet
 • Driva implementeringen av ny varumärkesstrategi
 • Initiera ett flertal förändringsprojekt för ökad effektivitet
 • Leda arbete med formulering av vision och affärsidé
 • Upphandling av byråpartners
Företaget omsätter 750 MSEK och har 450 anställda.

Marknadseffektivisering
Genomförande av produkten Brand team-paketet: Utformning och uppstart av en "brand team"-modell för Polarbröd, för ökad samordning och effektivisering av marknadskommunikationen.

Implementering
Genomförande av produkten Re:Brand MarknadsPlan: Framtagning av en skräddarsydd struktur för marknadsplanering i företaget och stöd vid genomförande av planeringsprocessen.
  Clas Ohlson
Interim management
Tolv månaders uppdrag som inhyrd koncernmarknadsdirektör för Clas Ohlson, med uppgifter som:
 • Leda och samordna det globala marknadsarbetet i koncernen (budgetansvar 250 MSEK)
 • Personal- och budgetansvar för den centrala marknadsavdelningen i koncernen (35 personer)
 • Matrisansvar för de lokala marknadsavdelningarna i Sverige, Norge, Finland och UK
 • Rapportera till vice VD och deltaga i "Management Team"
 • Ordförande för "Commercial Team" och "Marketing Team"
 • Fokus på att strukturera och effektivisera marknadsarbetet, ta fram en arbetsmodell för samordning och coachning av de lokala landsmarknadsfunktionerna och stärka ledarskapet i centrala marknadsavdelningen


 

Västerbottens-Kuriren
Strategiutveckling
Utveckling av affärs-, och varumärkesstrategi för mediehus bestående av bl a morgontidningar, nyhetsweb, webcommunity, nöjestidning och radio. Analys och översyn av affärsmodell, inför ändrade marknadsförutsättningar. Övergripande koncern-, och portföljperspektiv såväl som positionering av individuella produkter.

Implementering och ledningsstöd
Stöd i upphandling och genomförande av segmenteringsstudie. Stöd i redaktionellt utvecklingsarbete och organisatoriskt förändringsarbete, baserat på lagd varumärkesstrategi.

Interim management
Tolv månaders uppdrag som inhyrd marknadsdirektör för mediehuset Västerbottens-Kuriren, med uppgifter som:
 • Ansvara för försäljnings- och marknadsavdelningen (45 personer), rekrytera och coacha mellanchefer
 • Rapportera till VD och deltaga i ledningsgrupp
 • Övergripande utmaning att transformera verksamheten från en traditionell printbaserad modell till ett helintegrerat mediehus med stor andel digitala intäkter
 • Utforma en ny organisationsstruktur för den kommersiella verksamheten i koncernen
 • Översyn av samtliga chefsroller och ett flertal nyrekryteringar
 • Förändring av djupt rotad företagskultur och arbetsmetod
Koncernen omsätter 350 MSEK och har 225 anställda.
  Hemavan-Tärnaby
Strategi- och organisationsutveckling
 • Genomföra seminarier för ledning och nyckelpersoner i strategi-, och varumärkesarbete
 • Utveckla en ny varumärkesplattform för destinationen
 • Stödja arbetet med att samordna olika intressenter på två orter under ett gemensamt namn och varumärke


 

Umeå Kommun
Strategiutveckling och ledningsstöd
Utveckling av varumärkesstrategi för platsen Umeå, i samverkan med Umeå kommun, Umeå Universitet och näringsliv. Stöd till kommunledning i upphandling av reklambyråpartners. Seminarier och utbildning i ledarskap och marknadsföring.

Interim management
Åtta månaders uppdrag som inhyrd marknadschef för Umeå kommun, med uppgifter som:
 • Samordning av marknadsarbete gentemot interna och externa samarbetspartners (inom Umeå kommun, Turistbyrån, Universitetet och näringslivet)
 • Utveckling av arbetsformer för ny marknadsavdelning
 • Rekrytering av ny marknadschef
 • Driva planering, genomförande och uppföljning av marknadskommunikation, i samarbete med reklambyrå
 • Budgetering och stöd i finansieringsprocess
  BTH Bygg
Ledningsstöd
Löpande uppdrag som rådgivare till styrelse och ledning. Fokus på varumärkesfrågor, strategisk marknadsföring och försäljning. Även stöd till VD och ledningsgrupp i internt värderingsarbete med personalen. Företaget omsätter 700 MSEK och har 120 anställda.

Implementering
Genomförande av produkten Re:Brand MarknadsPlan: Framtagning av struktur och innehåll till marknadsplan.


 

Cajsa Warg
Varumärkesarbete och stöd i
utvecklings- och identitetsarbete
  Gota Media
Strategiutveckling
Utveckling av varumärkesstrategi och översyn av produktportfölj för lokalt inriktat mediehus. Skapa samverkan mellan två bolag och differentiering mellan två tidningsvarumärken, i syfte att optimera koncernnyttan. Även rekommendation till inriktning för produktutveckling.


 

IKSU
Strategiutveckling
Utveckling av varumärkesstrategi för Norrlands ledande tränings- och hälsoorganisation. Delsyfte att öka strategisk orientering och samsyn i organisationen. 22.000 medlemmar och över 200 anställda och ledare.

Implementering
Genomförande av produkten Re:Brand MarknadsPlan: Framtagning av en skräddarsydd struktur för marknadsplanering i organisationen och stöd vid genomförande av planeringsprocessen.
  Luleå Kommun
Strategiutveckling
Utveckling av varumärkesstrategi för platsen Luleå, i samverkan med Luleå Kommun, Luleå Tekniska Universitet och näringslivet.


 

MittMedia i Östersund (tidigare Östersunds Tidningar)
Strategiutveckling
Utveckling av affärs-, och varumärkesstrategi för lokalt inriktat mediehus bestående av bl a morgontidningar, veckotidning, nyhetswebbar och gratistidningar. Övergripande koncern-, och portföljperspektiv såväl som positionering av individuella produkter, i syfte att optimera koncernnyttan.

Implementering
Stöd i upphandling och genomförande av segmenteringsstudie.
  Sapmi
Konkurrensstrategi
Samnordiskt projekt drivet av Högskolan i Harstad, syftar till att stärka konkurrenskraften för företagen i samekulturens område (Sapmi). Re:Brand ansvarar för varumärkesstrategi, coachning i marknadsarbete och utbildningsinsatser.


 

Balticgruppen (Väven)
Strategiutveckling
Utveckling av varumärkesstrategi för Umeås nya kultur- och upplevelsehus Väven. Samarbetsprojekt mellan fastighetsbolaget Balticgruppen och Umeå kommun.
  Min Farm
Ledningsstöd
Löpande uppdrag som rådgivare till ledning och ägare. Fokus på affärsstrategi, affärsutveckling och finansiering. IT-bolag med innovativ lösning för konsumentköp av livsmedel direkt från bönder.


 

Svensk Mjölk
Analysarbete och beslutsstöd
  Länsförsäkringar
Seminarium


 

Lycksele Kommun
Varumärkesarbete och stöd i utveckling av marknadsplan
  4Ward
Varumärkesarbete och stöd i utveckling av affärsplan


   
MediaCenter
Varumärkesarbete och stöd i verksamhetsplanering