Filosofi

Vi har tre viktiga ledstjärnor, som genomsyrar allt vi gör.

Affärsperspektiv
Syftet med det hela är att stärka och växa affärsverksamheten

Att ha ett affärsperspektiv innebär för oss att vi tar ett brett ledningsperspektiv på verksamheten. Och att vi låter det övergripande affärsmålet, exempelvis i form av tillväxt eller lönsamhet, vara styrande för hela arbetet. Genom att vara utomstående, i relation till uppdragsgivarens organisation, är det också lättare för oss att agera helt affärsmässigt i våra rekommendationer.


Actionorienterade
Strategier ska optimeras utifrån ett implementeringsperspektiv

Vi har lång erfarenhet från linjechefsroller på marknadssidan och från olika delar av byråbranschen. Vi vad som krävs för att en strategi ska få fäste i organisationen och driva på affärerna. När strategierna optimeras utifrån ett implementeringsperspektiv blir de till handgripliga verktyg, som snabbt kan omsättas i olika operativa insatser. Såväl internt på företaget som ute hos byråerna.


Kostnadseffektiva
Små, flexibla och välorganiserade

Vår organisation bygger på ett minimum av overhead och omkostnader. Vi är nätverksbaserade, arbetar i små flexibla arbetsgrupper och har en strömlinjeformad arbetsmodell. Därför ska vår arvodesnivå alltid vara mycket konkurrenskraftig. För de flesta uppdrag kan vi erbjuda ett fast pris.